Έτοιμη η νέα εξελιγμένη ιστοσελίδα του Φόρουμ των Α.με.Α, προστέθηκαν νέες λειτουργίες, ώστε να προσαρμοστεί στις νέες τάσεις της αγοράς και στα νέα επαγγελματικά δεδομένα.

https://www.forumamea.eu/

Το Φόρουμ ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2009 μαζί με τον Ματθαίο Δαρμή που έφυγε από κοντά μας τον Οκτώβριο του 2011 σαν Καφενείο των ΑμεΑ με στόχο την επίλυση θεμάτων και προβλημάτων των ΑμεΑ. O διαδικτυακός ηλεκτρονικός ιστότοπος www.forumamea.eu σήμερα έχει ως βασικό στόχο την συγκέντρωση όλων των πληροφοριών εκείνων που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα σε Άτομα με  Αναπηρία γύρω από την Υγεία, την Εκπαίδευση, την Τεχνολογία, τα Νομικά δικαιώματα, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, την Προσβασιμότητα κλπ.