Δείτε την νέα ιστοσελίδα https://www.kostashanos-nikiroditilawoffice.gr/ 

θέλουμε να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στον τομέα της μαχόμενης δικηγορίας, αλλά πλέον και μέσω του διαδικτύου, στους τομείς ειδίκευσης μας και τις αξιολογήσεις πελατών μας, να παρουσιάσουμε χρηστικές πληροφορίες που άπτονται νομικών θεμάτων, να αρθρογραφήσουμε σε ενσωματωμένο blog προβάλλοντας την επιστημονική του κατάρτιση στους τομείς ειδίκευσης μας

Να παρουσιάσουμε τις νομικές επιτυχίες μας

Να δώσουμε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και απορίες

Να επικοινωνήσουμε τη παρουσία και δηλώσεις μας σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Για περισσότερα επισκεφτείτε με ένα κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.kostashanos-nikiroditilawoffice.gr/